* *
Інструкція для посади "Лікар зубний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар зубний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Стоматологія". Спеціалізація за профілем роботи. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію стоматологічної допомоги населенню;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря зубного;
      - показники роботи лікувально-профілактичних установ, диспансерного нагляду та лікарського контролю;
      - сучасну класифікацію, етіологію, патогенез захворювань ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки;
      - пріоритетні технології, що застосовуються в сучасній стоматологічній практиці;
      - послідовність надання невідкладної стоматологічної допомоги при гострих запальних процесах, травматичних пошкодженнях, кровотечах, а також допомоги при: анафілактичному шоці, гострій серцевій та дихальній недостатності, гіпоксії, набряку гортані, в разі попадання чужорідних тіл у дихальні шляхи, гіпертонічному синдромі;
      - засоби індивідуального захисту від гострої респіраторної вірусної інфекції та особливо загрозливих інфекцій;
      - правила безпеки під час роботи зі стоматологічною апаратурою;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Лікар зубний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар зубний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар зубний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар зубний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію стоматологічної допомоги населенню.

2.2. Проводить первинне обстеження ротової порожнини та щелепно-лицевої ділянки.

2.3. Визначає необхідність спеціальних методів дослідження (лабораторних, рентгенологічних, цитологічних).

2.4. Відбирає медикаментозні препарати, готує суміші, пасти для лікування.

2.5. Проводить діагностику та надає першу допомогу при невідкладних станах.

2.6. Бере участь у моніторингу здоров'я населення, сприяє поширенню медичних знань серед населення.

2.7. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.8. Веде лікарську документацію.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар зубний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар зубний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар зубний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар зубний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар зубний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар зубний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар зубний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар зубний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар зубний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар зубний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар зубний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар зубний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар зубний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар зубний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар зубний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар зубний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.