Інструкція для посади "Статистик медичний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Статистик медичний" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Медична статистика". Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я, організацію статистичного обліку;
      - права, обов'язки та відповідальність статистика медичного;
      - основи статистики, демографії;
      - показники здоров'я та непрацездатності населення;
      - методику розрахунку та аналізу статистичних показників діяльності установ охорони здоров'я;
      - міжнародну класифікацію хвороб;
      - основи інформатики, використання електронно-обчислювальних машин для обробки статистичної інформації;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Статистик медичний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Статистик медичний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Статистик медичний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Статистик медичний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Забезпечує систематизацію та статистичну обробку облікової медичної документації та інформації.

2.3. Здійснює контроль за якістю і достовірністю облікових даних і звітності.

2.4. Володіє методикою розрахунку і аналізу статистичних показників діяльності установ, медичного обслуговування та стану здоров'я населення.

2.5. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.6. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Статистик медичний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Статистик медичний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Статистик медичний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Статистик медичний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Статистик медичний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Статистик медичний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Статистик медичний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Статистик медичний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Статистик медичний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Статистик медичний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Статистик медичний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Статистик медичний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Статистик медичний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Статистик медичний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Статистик медичний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Статистик медичний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.