Інструкція для посади "Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища" з наступною спеціалізацією з "Лабораторних досліджень хімічних факторів навколишнього середовища". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та і нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - санітарне законодавство;
      - основи права в медицині;
      - організацію санітарно-епідеміологічної служби;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-лаборанта-гігієніста з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища;
      - методи досліджень (загальні хімічні, іонометричні, фотометричні), апаратуру, обладнання;
      - основні джерела забруднень хімічними факторами в регіоні, що знаходиться під наглядом;
      - характеристику хімічних речовин, механізм дії токсичних речовин на здоров'я людини;
      - санітарний стан регіону, який контролюється;
      - вимоги до хімічних реактивів;
      - основи соціальної гігієни, медичної статистики;
      - хімію органічних та неорганічних сполук і речовин, біохімію;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію санітарно-епідеміологічної служби; санітарним законодавством.

2.2. Організовує та проводить лабораторні дослідження за хімічними методами об'єктів навколишнього середовища, виробничого середовища, харчових продуктів в обсязі своїх функцій на території, яку контролює.

2.3. Розробляє схему аналізу: вибір методів дослідження, порядок відбору проб, транспортування, зберігання, розрахунок результатів, їх математичну обробку.

2.4. Аналізує хід дослідження та отримані результати.

2.5. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.6. Веде лікарську документацію.

2.7. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.8. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.