Інструкція для посади "Лікар-ендоскопіст", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар-ендоскопіст" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Хірургія" з наступною спеціалізацією з "Ендоскопії". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - організацію ендоскопічної служби;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря-ендоскопіста;
      - основи норми і патології органів і систем людини;
      - сучасну класифікацію хірургічних та терапевтичних захворювань;
      - методи знеболювання в ендоскопії;
      - основи рентгенології та радіології;
      - клініку, сучасні методи діагностики, профілактики, лікування та реабілітації основних захворювань легень, шлунково-кишкового тракту, малого тазу;
      - сучасні методи діагностичної та лікувальної ендоскопії;
      - методи усунення ускладнень, які можуть виникнути під час виконання ендоскопічного дослідження;
      - техніку виконання прицільної біопсії із слизових оболонок, серозних покривів і абдомінальних органів;
      - обладнання ендоскопічних кабінетів і операційних, правила безпеки під час роботи з приладами;
      - правила асептики і антисептики;
      - суміжні дисципліни (цитологію, гістологію, онкологію, пульмонологію та інш.);
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар-ендоскопіст призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар-ендоскопіст підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар-ендоскопіст керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар-ендоскопіст під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та установ охорони здоров'я, організацію ендоскопічної служби.

2.2. Проводить діагностичну і лікувальну ендоскопію при захворюваннях легень, шлунково-кишкового тракту, малого тазу.

2.3. Працює в тісному контакті з лікарями іншого медичного профілю, проводить консультації хворих.

2.4. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.5. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.6. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує сучасні методи діагностики і лікування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар-ендоскопіст має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар-ендоскопіст має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар-ендоскопіст має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар-ендоскопіст має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар-ендоскопіст має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар-ендоскопіст має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар-ендоскопіст має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар-ендоскопіст має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар-ендоскопіст має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар-ендоскопіст несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар-ендоскопіст несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар-ендоскопіст несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар-ендоскопіст несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар-ендоскопіст несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар-ендоскопіст несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар-ендоскопіст несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.