* *
Інструкція для посади "Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника приготування ферментного препарату 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва ферментного препарату;
      - біохімічні основи та суть технологічного процесу виробництва ферментного препарату;
      - фізико-хімічні властивості сировини та матеріалів;
      - технічні умови на сировину та готовий препарат;
      - будову та принцип роботи ферментатора та контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес посіву та вирощування культури бактерій для змивання емульсійного шару з триацетатних кінофотоюгівок.

2.2. Розраховує компоненти живильних середовищ посівного матеріалу залежно від його активності.

2.3. Дозує, завантажує та стерилізує живильні середовища в автоклаві і ферментаторах.

2.4. Здійснює посів біомаси на живильне середовище в апаратах.

2.5. Регулює процеси ферментації та перемішування.

2.6. Регулює температуру живильних середовищ термостаті, кількість стиснутого повітря, яке пропускається через ферментатор.

2.7. Контролює якість живильного середовища та ферментного розчину, що отримується, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами фізико-хімічних аналізів.

2.8. Виконує прості фізико-хімічні аналізи (визначення активності розчину, pH середовища розчину, чистоти культури бактерій тощо).

2.9. Записує у журналі показники ведення технологічного процесу.

2.10. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник приготування ферментного препарату 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.