Інструкція для посади "Оператор технологічних установок 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор технологічних установок 8-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора технологічних установок 7 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес;
      - схеми і карти технологічних комплексів (установок), що обслуговуються;
      - принципові схеми улаштування пультів керування;
      - методи систематизації та обробки даних за допущеними відхиленнями технологічного процесу та способи їх усунення;
      - методику навчання персоналу комплексів (установок);
      - інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт;
      - властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

1.4. Оператор технологічних установок 8-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор технологічних установок 8-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор технологічних установок 8-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор технологічних установок 8-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес на установках вищої категорії, які оснащені розподільчими системами керування; технологічних комплексах, комбінованих і великотоннажних установках з переробки нафти, нафтопродуктів, газу відповідно до робочих інструкцій.

2.2. Стежить за роботою обладнання та регулює технологічний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів з пульта керування.

2.3. Забезпечує синхронність роботи всіх технологічних блоків і відділень (установок).

2.4. Контролює дотримання параметрів технологічного процесу, виявляє, аналізує допущені відхилення від заданих режимів та керує роботою з їх своєчасної ліквідації.

2.5. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинної документації з ведення технологічного процесу.

2.6. Керує роботою операторів нижчої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор технологічних установок 8-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор технологічних установок 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор технологічних установок 8-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор технологічних установок 8-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор технологічних установок 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор технологічних установок 8-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор технологічних установок 8-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор технологічних установок 8-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.