* *
Інструкція для посади "Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною або спорідненою професією V групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики парогенератора, що обслуговується, барабана-сепаратора, турбіни, турбогенератора і допоміжного устаткування;
      - теплові схеми турбінної установки й технологічний процес виробництва теплової та електричної енергії;
      - режим роботи парогенераторів, барабанів-сепараторів і турбін під час різних навантажень;
      - принципові електричні схеми генератора;
      - принцип роботи засобів вимірювань;
      - допустимі відхилення параметрів у технологічних контурах, що обслуговуються;
      - техніко-економічні показники роботи устаткування;
      - основи теплотехніки, механіки й електротехніки.

1.4. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде режими роботи парогенераторів, барабанів-сепараторів, ядерної паровиробляючої установки, турбін і турбогенераторів відповідно до заданого графіка навантаження з блочного щита керування на атомних електростанціях з конденсаційними турбінами одиничною потужністю до 230 тис.кВт.

2.2. Здійснює експлуатаційне обслуговування агрегатів та трансформаторів власних потреб, забезпечує їх безперебійну та економічну роботу.

2.3. Виконує пуск, зупинку, випробовування, опресовування устаткування, що обслуговується, перемикання в теплових схемах блоку.

2.4. Веде контроль за показаннями засобів вимірювань, роботою автоматичних регулювальників і сигналізації.

2.5. Ліквідує аварійні ситуації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст блочного щита керування агрегатами VI група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.