Інструкція для посади "Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань безпеки експлуатації енергоустаткування;
      - призначення, будову, технічні характеристики, режим експлуатації енергоустаткування атомної електростанції;
      - головну електричну схему атомної електростанції і електричну схему живлення власних потреб атомної електростанції;
      - призначення, будову, принцип дії, місце установки, зони дії релейного захисту, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних пристроїв, встановлених на енергоустаткуванні;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж;
      - правила будови та безпечної експлуатації електроустановок;
      - методики й стандарти, що регламентують розрахунки режимів роботи пристроїв релейного захисту й автоматики атомної електростанції;
      - інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань;
      - протиаварійні й експлуатаційні циркуляри;
      - передовий виробничий досвід у галузі експлуатації енергоустаткування атомної електростанції;
      - положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну, економічну й безпечну роботу енергоустаткування власних потреб атомної електростанції шляхом виконання розрахунків нормальних та аварійних режимів з визначення і коректування уставок пристроїв релейного захисту та автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.2. Проводить аналіз причин відмов енергоустаткування релейного захисту й автоматики атомної електростанції, розробляє методичні вказівки та видає рекомендації щодо вдосконалення ремонту та експлуатації, підвищення надійності роботи пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.3. Вирішує технічні питання, що впливають на підтримку в постійній готовності до функціонування пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням розрахункових режимів пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.5. Проводить аналіз проектної документації на модернізацію і реконструкцію енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.6. Взаємодіє зі службами релейного захисту й автоматики суміжних та енергетичних підприємств, яким підпорядковані, проектними організаціями.

2.7. Бере участь у роботі щодо перегляду інструкцій з експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.8. Бере участь у роботі комісій з питань розслідування аварій, порушень, відмов у роботі пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування атомної електростанції.

2.9. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з удосконалення ремонту та експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики атомної електростанції.

2.10. Збирає, узагальнює, ураховує і доводить до відома керівництва раціоналізаторські пропозиції щодо підвищення надійності роботи пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.11. Надає практичну допомогу раціоналізаторам і винахідникам з питань удосконалення ремонту і експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики енергоустаткування власних потреб атомної електростанції.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з розрахунків та режимів пристроїв релейного захисту та автоматики I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.