Інструкція для посади "Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника електровугільних виробів 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії верстатів-напівавтоматів;
      - правила користування контрольно-вимірювальними інструментами;
      - способи прочищання та доведення виробів;
      - види марок виробів та вимоги до їх якості.

1.4. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Числіть фасонні металокерамічні, метало-графітові, електрощіткові та електрографітовані вироби на верстатах-напівавтоматах з ручним доведенням.

2.2. Завантажує та укладає вироби у бункери верстатів.

2.3. Доводить вироби до потрібної форми та належного виду (прочищає отвори, виїмки та округлення за допомогою пристроїв та інструментів).

2.4. Установлює диски, щітки та підналагоджує верстати.

2.5. Відбирає та укладає вироби.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Чистильник електровугільних виробів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.