Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст бурової установки 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної або іншої спорідненої машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та способи буріння (ручний ударно-обертальний, механічні: ударно-канатний, колонковий, вібраційний та шнековий, буріння великодіаметрових свердловин);
      - призначення, будову бурової установки;
      - правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та енергетичного устаткування;
      - будову бурових щогл, правила їх монтажу та демонтажу;
      - технологію та вимоги до якості робіт;
      - правила та способи буріння й розширення свердловин в ускладнених умовах;
      - технологічний процес виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами;
      - спорудження паль способом розкочування (розсунення ґрунту без його виносу на поверхню);
      - технологію буріння та обладнання свердловин для водопостачання;
      - особливості кожного технологічного процесу;
      - методи цементації та бетонування свердловин;
      - способи обробки промивальними розчинами;
      - склад бетонних сумішей, вимоги до бетону в літній і зимовий періоди;
      - методи контролю за якістю бетону;
      - способи підводного бетонування паль;
      - види арматурних каркасів для різних типів паль, марки арматурних сталей, марки бетону;
      - методи встановлення каркасів у свердловину без бетону та заповнену бетоном;
      - призначення, характеристики, види інструменту, пристроїв і матеріалів, що використовуються під час буріння свердловин, вимоги до бурового та інш. інструменту в залежності від міцності гірських порід;
      - методи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов;
      - правила й особливості буріння свердловин поблизу існуючих споруд та інженерних мереж;
      - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних, мастильних матеріалів, способи їх економії;
      - правила виконання ловильних робіт;
      - основи геології (назви порід, методи визначення їх міцності, фізичних властивостей, методи їх проходки), гідрогеології, електротехніки, гідравліки, пневматики, назви гірських розробок;
      - схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму;
      - способи та правила виконання вантажно-розвантажувальних, кроквяних, ліквідаційних робіт;
      - правила роботи з кресленнями;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст бурової установки 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст бурової установки 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст бурової установки 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст бурової установки 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує буровою установкою під час виконання робіт: з буріння та розширення свердловин; виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буро-ін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо.

2.2. Керує процесом буріння свердловин в залежності від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту.

2.3. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст бурової установки 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст бурової установки 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Керування процесами: буріння (з урахуванням геологічних умов, появи непередбачених ускладнень, стану бурового устаткування, інструменту тощо); виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами; кріплення свердловин трубами; виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

5.2. Монтаж, демонтаж, переміщення, підготовка до роботи бурової установки, виставлення та регулювання бурового устаткування, вирівнювання й очищення місця для його установлення.

5.3. Опускально-підіймальні роботи, витягування труб.

5.4. Вибір осьової сили, частоти обертання інструменту, кількості подачі глиняного розчину, повітря для забезпечення оптимального режиму буріння.

5.5. Здійснення контролю за тиском і безперервністю бетонування датчиком тиску та комп'ютером під час піднімання шнеку.

5.6. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

5.7. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.

5.8. Здійснення підводного бетонування паль.

5.9. Бетонування паль із застосуванням бетонолітних труб, бетононасосів.

5.10. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки.

5.11. Підбір бурового інструменту (ковшових бурів, коронок розширювачів, шнеків), заміна їх у процесі буріння.

5.12. Зачищання вибою свердловин.

5.13. Ловильні роботи.

5.14. Обслуговування компресорів, працюючих у комплексі з бурильними верстатами, пересувних компресорів, виявляння та усування пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ремонті.

5.15. Заміна двигунів, електродвигунів, автоматів, магнітних пускачів.

5.16. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань паль.

5.17. Монтаж, демонтаж випробувальних стендів паль.

5.18. Керування ліквідаційними роботами.

5.19. Вантажно-розвантажувальні роботи на будівельному майданчику.