Інструкція для посади "Технік аеродромної служби II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік аеродромної служби II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка аеродромної служби - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основи трудового законодавства;
      - накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують діяльність служби;
      - характеристики і технологічні можливості сучасних засобів механізації аеродромно-експлуатаційних та аеродромно-будівельних робіт;
      - нові матеріали і технології, що застосовуються в процесі утримання, ремонту та реконструкції аеродромних споруд;
      - структурну схему аеродрому та взаємодію усіх його ланок;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та режиму.

1.4. Технік аеродромної служби II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік аеродромної служби II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік аеродромної служби II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік аеродромної служби II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та виконує за вказівкою інженера служби роботу аеродромних робітників та водіїв аеродромної техніки щодо утримання та ремонту аеродромів.

2.2. Здійснює за вказівкою інженера служби ретельний огляд і перевірку експлуатаційного стану елементів аеродрому.

2.3. Здійснює технічний нагляд за проведенням аеродромно-будівельних робіт з контролем їх якості.

2.4. Своєчасно доповідає інженеру служби про виявлені несправності.

2.5. Узгоджує за вказівкою інженера служби з керівником польотів час проведення робіт на робочій частині льотного поля.

2.6. Забезпечує виконання правил і норм охорони праці під час проведення робіт на аеродромі, не допускаючи виникнення подій з вини аеродромної служби.

2.7. Контролює безпечний рух аеродромних машин і механізмів під час проведення робіт на території аеродрому.

2.8. Забезпечує раціональне використання матеріально-технічних ресурсів під час проведення робіт щодо утримання та ремонту аеродрому.

2.9. У разі потреби, за вказівкою начальника аеродромної служби, виконує обов'язки інженера.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік аеродромної служби II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік аеродромної служби II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік аеродромної служби II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік аеродромної служби II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік аеродромної служби II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік аеродромної служби II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік аеродромної служби II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік аеродромної служби II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік аеродромної служби II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік аеродромної служби II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік аеродромної служби II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік аеродромної служби II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік аеродромної служби II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік аеродромної служби II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік аеродромної служби II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік аеродромної служби II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.