Інструкція для посади "Льотчик-спостерігач", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Льотчик-спостерігач" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва льотчика-спостерігача цивільної авіації. Без вимог до стажу роботи. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії);
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - правила експлуатації електро- та радіообладнання повітряних суден, що забезпечує роботу, спеціального обладнання, відповідно до Керівництва з льотної експлуатації;
      - основні тактико-технічні характеристики засобів пожежогасіння та радіозв'язку;
      - основи трудового законодавства, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Льотчик-спостерігач призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Льотчик-спостерігач підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Льотчик-спостерігач керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Льотчик-спостерігач під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. У повному обсязі готується до польоту.

2.2. Приймає рішення та кваліфіковано здійснює нагляд в польоті, проводить патрульні та охоронні роботи із застосуванням найпростіших радіотехнічних засобів денної навігації у простих метеоумовах.

2.3. Готує картографічний матеріал, організовує роботу з охорони та патрулювання об'єктів нагляду.

2.4. Веде двобічний зв'язок з наземними радіостанціями в телефонному режимі в установленому порядку, здійснює взаємодію з іншими членами екіпажу.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Льотчик-спостерігач має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Льотчик-спостерігач має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Льотчик-спостерігач має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Льотчик-спостерігач має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Льотчик-спостерігач має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Льотчик-спостерігач має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Льотчик-спостерігач має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Льотчик-спостерігач має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Льотчик-спостерігач має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Льотчик-спостерігач несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Льотчик-спостерігач несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Льотчик-спостерігач несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Льотчик-спостерігач несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Льотчик-спостерігач несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Льотчик-спостерігач несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Льотчик-спостерігач несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.