* *
Інструкція для посади "Апаратник-сикативовар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 28. Виробництво лаку та фарб", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник-сикативовар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію одержання плавлених сикативів;
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується, схему комунікацій та запірної арматури;
      - будову і правила експлуатації устаткування;
      - правила відбору проб та методику пофазного контролю;
      - основні властивості сировини, яка застосовується;
      - технічні вимоги до готового продукту;
      - методи усунення несправностей у роботі устаткування.

1.4. Апаратник-сикативовар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник-сикативовар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник-сикативовар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник-сикативовар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання плавлених сикативів.

2.2. Попередньо готує сировину: подрібнює, замішує з маслом окиси сикативних металів (для піролюзіту - попередньо перетирає пасту на фарботерковій машині).

2.3. Завантажує в апарат масло (асідол, каніфоль) та піднімає температуру.

2.4. Поступово (протягом кількох годин) завантажує при безперервному перемішуванні невеликі порції сикативного металу.

2.5. Зливає піну, яка утворюється.

2.6. Підтримує температуру маси.

2.7. Відбирає проби і провадить пофазовий контроль (проба на склі).

2.8. Охолоджує реакційну масу.

2.9. Заливає у змішувач розчинник через мірник, лічильник та зливає масу під шар розчинника.

2.10. Перемішує масу.

2.11. Перекачує готовий продукт в збірник.

2.12. Веде записи у технологічній карті.

2.13. Чистить та промиває устаткування, усуває дрібні несправності в його роботі.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник-сикативовар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник-сикативовар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник-сикативовар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник-сикативовар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник-сикативовар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник-сикативовар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник-сикативовар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник-сикативовар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.