Інструкція для посади "Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи слюсарем з ремонту будівельних машин чи інших подібних за складністю машин 2 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики бетонозмішувача;
      - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
      - правила виконання робіт та вимоги до їх якості;
      - режими змащування;
      - норми витрат електричної енергії та мастильних матеріалів і способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту будівельних машин чи інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним або примусової дії під час виготовляння бетонної суміші на будівництві об'єктів різного призначення.

2.2. Виконує щозмінне технічне обслуговування бетонозмішувача, бере участь у його плановому запобіжному ремонті.

2.3. Керує бетонозмішувачем пересувним гравітаційним зі змішувальним барабаном об'ємом до 500 л або примусової дії до 550 л.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст бетонозмішувача пересувного 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.