Інструкція для посади "Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом екскаватора та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики машини, якою керує, принцип роботи механічної, гідравлічної, пневматичної, електричної, комбінованої, а також гальмівної й контрольно-захисної систем;
      - причини виникнення несправностей і способи їх усунення;
      - правила розробляння грунтів різних категорій, на різній глибині забою як нижче, так і вище рівня стояння машини з дотриманням визначених профілів і відміток за робочими кресленнями або позначками майстра;
      - умови пальового кріплення рестелів, мереж підземних комунікацій;
      - правила застосування та використання змінного робочого устаткування;
      - монтаж і демонтаж робочого устаткування;
      - режими змащування, норми витрат паливних і мастильних матеріалів та способи їх економії;
      - слюсарну справу на рівні слюсаря з ремонту будівельних або інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує екскаваторами (відповідно до зазначених нижче параметрів) одноковшовими, поздовжнього копання (траншейними, дреноукладальними, каналокопальними, радіальними), ланцюговими та роторними або планувальниками під час розробляння грунтів у ході: будівництва об'єктів і споруд різного призначення, автомобільних і залізничних доріг, різних каналів, гребель, захисних земляних дамб, інших аналогічних за складністю виконання споруд; улаштування виїмок, насипів, резервів, кавальєрів і банкетів, котлованів під фундаменти, опор ліній електропередач і контактної мережі; копання траншей для підземних комунікацій, водовідвідних кюветів, нагірних і забанкетних канав; проходки гірничих виробок тощо.

2.2. Застосовує змінне робоче устаткування.

2.3. Виконує роботи: з розробляння грунтів вище або нижче рівня стояння машини; у складних обмежених умовах; з навантажування сипких та кускових матеріалів, планування поверхонь, копання колодязів, чищення ставків; грейферні, навантажувальні та монтажно-кранові; із забивання паль; з руйнування твердих і мерзлих грунтів, різання мерзлих грунтів, утворення щілин методом "стіна в грунті", прокладання дренів тощо.

2.4. Виконує щозмінний огляд, технічне обслуговування машини та її робочих органів, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.5. Керує: екскаватором одноковшовим для копання щілинних траншей глибиною 20-40 м виключно за методом "стіна в грунті" з ковшем місткістю 1,6-2,5 м3; екскаватором одноковшовим з ковшем місткістю від 2 до 4 м3 виключно з усіма видами основного та змінного устаткування; екскаватором одноковшовим з робочим устаткуванням для виробництва буронабивних паль; екскаватором поздовжнього копання (роторним, траншейним потужністю 147-185 кВт включно) під час розробляння грунтів для осушувальних та зрошувальних каналів або копання траншей для трубопроводів з навісними узбіччями; екскаватором двороторним та шнекороторним з глибиною копання до 2 м.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст екскаватора роторного 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.