Інструкція для посади "Молодша медична сестра", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Молодша медична сестра" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та підготовка на робочому місці. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - права, обов'язки та відповідальність молодшої медичної сестри;
      - правила санітарії і гігієни;
      - призначення мийних засобів і правила їх використання;
      - правила охорони праці.

1.4. Молодша медична сестра призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Молодша медична сестра підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Молодша медична сестра керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Молодша медична сестра під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює прибирання приміщень відповідно до санітарного режиму закладу (відділення).

2.2. Супроводжує хворих в лікувально-діагностичні кабінети.

2.3. Виконує функції кур'єра.

2.4. Допомагає старшій медичній сестрі отримувати медикаменти, інструменти, обладнання і доставляти у відділення.

2.5. Отримує у сестри-господарки і забезпечує зберігання і використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент.

2.6. В аптечних закладах проводить миття аптечного посуду.

2.7. Повідомляє сестру-господарку про несправності в системі опалення, водопостачання, каналізації та в електроприладах.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Молодша медична сестра має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Молодша медична сестра має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Молодша медична сестра має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Молодша медична сестра має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Молодша медична сестра має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Молодша медична сестра має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Молодша медична сестра має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Молодша медична сестра має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Молодша медична сестра має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Молодша медична сестра несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Молодша медична сестра несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Молодша медична сестра несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Молодша медична сестра несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Молодша медична сестра несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Молодша медична сестра несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Молодша медична сестра несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.