* *
Інструкція для посади "Асфальтобетонник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асфальтобетонник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи асфа-льтобетонником 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими;
      - види мастик, емульсій, асфальтових сумішей та інертних заповнювачів, що використовуються під час улаштування чорного покриття;
      - прийоми розбирання, обрубки й зарівнювання за допомогою механізованих інструментів асфальтобетонного покриття, а також покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.

1.4. Асфальтобетонник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асфальтобетонник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асфальтобетонник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асфальтобетонник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асфальтобетонник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асфальтобетонник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асфальтобетонник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асфальтобетонник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асфальтобетонник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асфальтобетонник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асфальтобетонник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асфальтобетонник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асфальтобетонник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асфальтобетонник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асфальтобетонник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асфальтобетонник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асфальтобетонник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асфальтобетонник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асфальтобетонник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асфальтобетонник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обробляння основ чорними в'яжучими матеріалами за допомогою ручних розподільників.

5.2. Установлювання упорних брусів.

5.3. Подавання та розкладання вручну асфальтових сумішей та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими у гарячому або холодному стані.

5.4. Вирубування зразків та закладання місць вирубки.

5.5. Очищання та замазування (зашпаровування) тріщин у асфальтобетонних покриттях.

5.6. Дрібний ремонт асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими, вручну та із застосуванням асфальто-розігрівачів або ремонтерів.

5.7. Розбирання та обрубування за допомогою механізованих інструментів асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.

5.8. Улаштовування основ під покриття.