Інструкція для посади "Деревообробник будівельний 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Деревообробник будівельний 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи деревообробником будівельним 6 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виготовлення із використанням деревообробних верстатів, механізованого, пневматичного та електричного інструменту різних видів особливо складних столярних виробів, меблів, вбудованих меблів, дерев'яних архітектурних деталей та інш.;
      - правила збирання та встановлення меблів особливо складної конструкції;
      - правила улаштовування особливо складних дерев'яних конструкцій відповідальних інженерних споруд;
      - конструкції та способи улаштовування всіх видів опалубки;
      - способи виготовлення інвентарних шаблонів елементів великого розміру;
      - способи настилання художнього паркету;
      - правила та методи улаштовування підлог із лінолеуму в приміщеннях складної конфігурації;
      - правила і методи ремонту та заміни лінолеумового покриття;
      - правила настилання підлог складного рисунку;
      - правила та методи зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації;
      - правила та методи приготування гарячих та холодних мастик різних видів;
      - властивості та марки скла різних видів та призначення;
      - властивості та види герметиків;
      - правила та способи виконання особливо складних робіт зі скління;
      - правила та способи розмічання та криволінійного різання стекол різних марок та товщини, склопакетів;
      - правила та способи вставляння скла в рами складної конфігурації;
      - правила виготовлення мозаїкових картин зі скла різних кольорів та марок за визначеним рисунком;
      - способи скріплювання та склеювання елементів зі скла;
      - будову та кінематичну схему деревообробних верстатів, механічного, пневматичного та інш. електричного інструменту;
      - правила виконання креслень та робочих ескізів;
      - правила здійснення контролю за якістю робіт із використанням контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила виконання робіт із дотриманням технології та якості робіт;
      - правила безпечної експлуатації механізованого та електричного інструменту, деревообробних верстатів, пістолета для забивання шпильок;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила дотримання електричної та пожежної безпеки;
      - правила з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Деревообробник будівельний 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Деревообробник будівельний 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Деревообробник будівельний 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Деревообробник будівельний 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи: опалубні, столярні, скління, настилання та опоряджання паркетних і лінолеумових підлог, виготовляння різних видів столярних виробів, елементів меблів та вбудованих меблів, архітектурних деталей, складання, встановлювання меблів та вбудованих меблів та особливо складні та відповідальні робіти: складання художніх мозаїкових картин, вітражів із великої кількості елементів; настилання художніх картин із мозаїчного паркету; виготовляння та встановлювання меблів особливо складної конструкції, архітектурних деталей складної конфігурації тощо.

2.2. Налагоджує деревообробні верстати різних типів.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Деревообробник будівельний 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Деревообробник будівельний 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Деревообробник будівельний 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Деревообробник будівельний 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Деревообробник будівельний 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Деревообробник будівельний 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Деревообробник будівельний 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Деревообробник будівельний 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовляння із використанням механічного, пневматичного, електричного інструменту, на деревообробних верстатах особливо складних деталей, столярних виробів, деталей та елементів меблів, вбудованих меблів.

5.2. Встановлювання та реставраційний ремонт особливо складних фігурних та лекальних поручнів, плінтусів, наличників, балясин, карнизів тощо з деревини твердих та цінних порід.

5.3. Встановлювання та реставраційний ремонт меблів, вбудованих меблів, декоративного облицювання стін.

5.4. Обшивання стін та стель планками, дошками з деревини цінних порід, синтетичними декоративними матеріалами.

5.5. Виготовляння, складання та встановлювання опалубки склепінь, оболонок, куполів, арок.

5.6. Виготовляння, складання та встановлювання дерев'яних ферм та балок прогоном більше 15 м.

5.7. Настилання та ремонт підлог з художнього паркету (мозаїчного та кольорового).

5.8. Наклеювання комплектів фігур на основу паркетних щитів за визначеним рисунком.

5.9. Наклеювання килимів лінолеуму складної конфігурації, зварених розміром "на кімнату".

5.10. Настилання підлог особливо складного рисунку (за ескізами) із лінолеуму та килимового покриття.

5.11. Заміна та ремонт підлог із паркету, лінолеуму, килимового покриття.

5.12. Зварювання швів лінолеуму з рисунком складної конфігурації.

5.13. Встановлювання пластмасових плінтусів та поручнів.

5.14. Різання та вставляння скла всіх типів у рами різних багатокутних і криволінійних форм складної конфігурації.

5.15. Розмічання, розкроювання та різання стекол для виготовляння мозаїкових картин.

5.16. Скріплювання та склеювання елементів зі скла, вставляння їх у рами складної конфігурації.

5.17. Заміна елементів мозаїкової картини під час ремонту.

5.18. Вставляння та заміна призм і лінз.

5.19. Скління балконів, еркерів, лоджій, світлових ліхтарів, огорож ліфтових шахт та сходів, дахів, інших архітектурних конструкцій склом різних марок та склопакетами.

5.20. Розмічання, розкроювання, різання та вставляння стекол у меблі та вбудовані меблі, виготовляння меблів та елементів опорядження зі скла.

5.21. Вставляння вітринних великогабаритних стекол.

5.22. Обточування кромок скляних листів складної конфігурації.

5.23. Свердління в склі отворів складної конфігурації.