* *
Інструкція для посади "Асфальтобетонник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Асфальтобетонник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи асфальтобетонником 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими;
      - правила та схеми ущільнювання асфальтових сумішей та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими;
      - температурний режим укладання та ущільнювання сумішей та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими;
      - правила улаштовування удосконаленого покриття;
      - способи застосування різноманітних асфальтобетонних сумішей з поверхнево-активними домішками;
      - способи улаштовування спряжень смуг між собою та з люками колодязів, решітками й трамвайними коліями;
      - способи розбивки основ складної конфігурації під асфальтове покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими;
      - схеми улаштування шорсткої поверхні на асфальтових покриттях.

1.4. Асфальтобетонник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Асфальтобетонник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Асфальтобетонник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Асфальтобетонник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час улаштовування та ремонту дорожнього покриття з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Асфальтобетонник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Асфальтобетонник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Асфальтобетонник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Асфальтобетонник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Асфальтобетонник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Асфальтобетонник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Асфальтобетонник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Асфальтобетонник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Асфальтобетонник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Асфальтобетонник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Асфальтобетонник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Асфальтобетонник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Асфальтобетонник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Асфальтобетонник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Асфальтобетонник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Асфальтобетонник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Профілювання та обробляння покриття доріг і площ з асфальтобетону та матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими, під час ручного та механізованого розкладання матеріалів покриття.

5.2. Розбивання смуги перед асфальтуванням.

5.3. Регулювання товщини шару матеріалів, що укладаються під ущільнювання котками.

5.4. Остаточне опоряджування асфальтобетонного покриття та покриття з матеріалів, що обробляються чорними в'яжучими, після укладення сумішей укладачем асфальту.

5.5. Опоряджування покриття із спеціально підібраних сумішей з підвищеним коефіцієнтом зчепності та з кольорового асфальтобетону.