Інструкція для посади "Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи перевіряння деталей i вузлів устаткування;
      - допуски та посадки під час складання деталей;
      - технологію монтажу складних систем та устаткування;
      - номери й типи осьових і центробіжних вентиляторів, кондиціонерів, фільтрів, циклонів, скруберів;
      - типи повітророзподільників і способи їх встановлювання;
      - правила розбирання та складання вентиляторів до № 6,5;
      - правила користування технічною документацією з організації та проведення монтажних робіт.

1.4. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу систем та устаткування вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж кондиціонерів усіх типів з окремих готових камер, секцій та вузлів, майданчиків під калорифери, вентилятори та інше вентиляційне устаткування.

5.2. Вивіряння систем вентиляції та устаткування.

5.3. Підганяння за місцем елементів систем, що монтуються.

5.4. Виготовляння за місцем патрубків та переходів.

5.5. Установлювання рухомих жалюзійних грат.

5.6. Монтаж механізмів для відкривання фрамуг.

5.7. Монтаж вентиляторів до № 6,5.

5.8. Натягування текстропних ременів на шківи вентилятора та електродвигуна з центруванням шківів.

5.9. Перевіряння балансування вентилятора.

5.10. Монтаж панельних вентиляційних блоків на шві замикання.

5.11. Монтаж вихлопних шахт на дахах будівель з проходженням через дах.

5.12. Монтаж повітророзподільників, місцевих відсмоктувачів, обезпилюючих агрегатів, чарункових фільтрів та шумоглушників.

5.13. Вивіряння систем вентиляції з вініпласту, скловолокна та металопласту.