Інструкція для посади "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову санітарно-технічних трубопровідних систем у цілому та способи їх монтажу;
      - призначення та способи монтажу санітарно-технічного обладнання (ємнісних і секційних водонагрівників, калориферів, повітроопалювальних агрегатів, кондиціонерів, центробіжних насосів і насосних агрегатів);
      - способи стикування та відбортовування труб діаметром понад 200 мм;
      - правила випробовування трубопроводів і усування дефектів;
      - правила проведення та приймання санітарно-технічних робіт.

1.4. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж ємнісних і секційних водонагрівників (бойлерів), калориферів, повітроопалювальних агрегатів, центробіжних насосів і насосних агрегатів, елеваторних і водомірних вузлів, калориферних блоків і гребінок.

5.2. Установлювання кожухів чавунних котлів, лазів і котлової гарнітури.

5.3. Установлювання викидних пристроїв до котлів.

5.4. Установлювання з вивірянням повітро- і водонагрівників.

5.5. Монтаж трубопроводів і арматури діаметром понад 200 до 400 мм.

5.6. Прокладання стояків і підводів до приладів із чавунних труб і фасонних частин.

5.7. Установлювання засувок діаметром понад 200 до 400 мм; манометрів, водомірного скла, повітрозбірників, триходових кранів; газової апаратури та регуляторів; компресорів з регулюванням опор; трійників, хрестовин і секційних відводів.

5.8. Установлювання та підключання газових плит, колонок і водонагрівників.

5.9. Змінювання ділянок трубопроводів із чавунних труб.

5.10. Розмічання місць прокладання трубопроводів за монтажними проектами.

5.11. Випробовування трубопроводів каналізації і водостоків.

5.12. Виявлення місць дефектів під час випробовування трубопроводів.