Інструкція для посади "Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником компресорів, насосів та вентиляторів 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи монтажу особливо складного устаткування;
      - способи регулювання та налагоджування устаткування;
      - правила випробовування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію.

1.4. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи, що вимагають підвищеної точності.

2.2. Монтаж особливо складних компресорів, насосів і вентиляторів.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж компресорних і насосних агрегатів масою більше 1 т.

5.2. Монтаж незагрегованих компресорів незалежно від маси.

5.3. Випробовування компресорів і компресорних агрегатів.

5.4. Монтаж вентиляторів і димососів, що постачаються частинами.

5.5. Монтаж насосів масою більше 0,75 т.

5.6. Монтаж електродвигунів масою більше 0,5 т.

5.7. Монтаж редукторів проміжних газоохолоджувачів.

5.8. Приймання фундаментів під монтаж особливо складного устаткування.

5.9. Монтаж трубопроводів газу та води діаметром понад 200 до 400 мм, розрахованих на умовний тиск від 4 до 10 МПа (40 до 100 кгс/см2) у межах машини, що постачаються з устаткуванням.

5.10. Монтаж трубопроводів діаметром понад 400 мм незалежно від тиску.

5.11. Монтаж трубопроводів, розрахованих на умовний тиск понад 10 МПа (100 кгс/см2).

5.12. Монтаж трубопроводів централізованих систем рідкого маслозмазування місткістю понад 0,75 м3.

5.13. Травлення маслосистем методом прокачування розчинів, промивання маслом і підготовляння до роботи.

5.14. Розбирання, перевіряння та збирання складних вузлів устаткування під час ревізії та монтажу.