Інструкція для посади "Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником-плівочником 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи визначення ступеня очищення металевої поверхні перед нанесенням антикорозійного покриття;
      - основні типи та конструкції антикорозійних покриттів;
      - способи виконання антикорозійних покриттів;
      - основні властивості мастик, ґрунтувальних сумішей і рулонних плівкових матеріалів;
      - способи приготування праймеру, нанесення ґрунтувальних сумішей, мастик та наклеювання обгорткових матеріалів;
      - правила безпечної роботи зі шкідливими, небезпечними та отруйними речовинами, що застосовуються в процесі виконання робіт;
      - правила дотримання пожежної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час антикорозійного ізолювання та ремонту антикорозійного ізоляційного покриття на металевих газонафтопродуктопроводах різного призначення, конструкціях та технологічному устаткуванні.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник-плівочник на антикорозійній ізоляції 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Приготування праймеру.

5.2. Очищання поверхні трубопроводів і стиків трубопроводів вручну або із застосуванням механізованого інструменту.

5.3. Покривання металевих трубопроводів різного призначення, конструкцій, технологічного устаткування та стиків трубопроводів із заводською антикорозійною ізоляцією праймером або ґрунтувальною сумішшю з використанням пензля або шпателя.

5.4. Нанесення шпателем бітумно-гумової, бітумно-пластикової або іншої мастики.

5.5. Наклеювання на шар мастики або клею пластмасових плівок, склотканини зі створенням покрівельного шару згідно із технологією виконання робіт.