Інструкція для посади "Каменотес 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Каменотес 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи каменотесом 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та прийоми розплановування криволінійних поверхонь, що облицьовуються;
      - способи та послідовність чистого тесання каменю й плит;
      - види архітектурних деталей;
      - будову верстатів для оброблення каменю;
      - вимоги до облицювання криволінійних поверхонь.

1.4. Каменотес 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Каменотес 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Каменотес 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Каменотес 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час облицьовування поверхонь природним каменем.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Каменотес 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Каменотес 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Каменотес 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Каменотес 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Каменотес 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Каменотес 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Каменотес 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Каменотес 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Каменотес 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Каменотес 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Каменотес 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Каменотес 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Каменотес 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Каменотес 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Каменотес 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Каменотес 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Облицьовування та ремонт криволінійних поверхонь тесаними плитами та фасонним каменем.

5.2. Збирання з готових тесаних блоків колон з канелюрами.

5.3. Встановлювання обрамлення віконних та дверних прорізів та підвіконних плит.

5.4. Облицьовування сходів мозаїчними плитами.

5.5. Облицьовування прямолінійних сходових бар'єрів.

5.6. Облицьовування та ремонт шліфованими та полірованими плитами ніш, пілястр, колон та подібних поверхонь.

5.7. Комплектування та маркування за кресленнями й специфікаціями деталей складного облицювання.

5.8. Чисте та коване тесання прямолінійних поверхонь фасок та стрічок ручним і механізованим інструментом.

5.9. Чорне та напівчисте тесання криволінійних поверхонь й фасонних деталей.

5.10. Виготовляння підвіконних плит та деталей обрамлення прорізів.

5.11. Викреслювання та виготовляння шаблонів і лекал середньої складності.

5.12. Виготовляння за лекалами та шаблонами лінійних каменів.

5.13. Обробляння природного каменю на верстатах.