Інструкція для посади "Машиніст шприц-машини 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст шприц-машини 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес шприцювання;
      - специфікацію, розміри, типи та профілі виробів, рецепти, марки гумових сумішей та особливості їх оброблення;
      - технічні вимоги до якості продукції;
      - будову та правила налагодження устаткування.

1.4. Машиніст шприц-машини 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст шприц-машини 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст шприц-машини 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст шприц-машини 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи з шприцювання гумових заготовок.

2.2. Підбирає шайби.

2.3. Настроює та розігріває машину.

2.4. Провадить безперервне живлення машини сумішшю та періодичний контроль за правильністю калібра заготовок, які випускаються.

2.5. Розбирає, чистить та складає шприц-машину.

2.6. Провадить погумування дроту на шприц-машині кільцевироблювального аґреґага.

2.7. Виконує роботи у процесі шприцювання шнурів та трубок на шприц-машинах різної конструкції з діаметром черв'яка до 85 мм під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.8. Підносить гумову суміш від вальців, приймає трубки та шнури різних профілів, які витягає машина.

2.9. Проміряє та обрізає заготовки відповідно до заданих розмірів, пропудрює або охолоджує, укладає на лотки або листи.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст шприц-машини 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст шприц-машини 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст шприц-машини 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст шприц-машини 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст шприц-машини 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст шприц-машини 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст шприц-машини 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст шприц-машини 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Заготовки для дверних та віконних стекол до автомашин - виготовлення.

5.2. Стрічки велоободові різних типів та розмірів із розігрітої гумової суміші-шпрцювання.

5.3. Шнур гумовий для деталей "Аптечок" - виготовлення на шприц-машинах.