Інструкція для посади "Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення і види обладнання, агрегатів, матеріалів, інструменту та реагентів, що застосовуються під час капітального і підземного ремонтів свердловин, види оснащення талевої системи;
      - підіймальні споруди (вишки, щогли) і правила їхнього кріплення;
      - основні види слюсарних, теслярських та такелажних робіт;
      - основні пристрої, що застосовуються під час вантажно-розвантажувальних робіт;
      - види капітального та підземного ремонтів свердловин.

1.4. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Підготовляє свердловини до ремонту.

2.2. Виконує роботи з оснащення і розоснащення талевої системи, підвішування і зняття талевого блока, гака.

2.3. Проводить заміну відтяжних роликів, роликів кранблока, відтяжок.

2.4. Промиває та очищує труби від бруду і парафіну, виконує підготовчі роботи до процесу оброблення призабійної зони.

2.5. Ремонтує підлоги, містки та маршові сходи.

2.6. Сортує труби і штанги, нагвинчує і відгвинчує муфти, кільця і ніпелі.

2.7. Укладає труби і штанги.

2.8. Бере участь у заготівлі необхідних реагентів, розчинів, рідин.

2.9. Виконує такелажні, теслярські, слюсарні і земляні роботи з підготовки свердловин до ремонту.

2.10. Бере участь у переміщенні, установленні пересувних підіймальних споруд (вишки, щогли) і агрегатів, перевірці та центруванні на свердловині, глушінні свердловин перед проведенням їх підземного і капітального ремонтів.

2.11. Перевозить труби, штанги та глибинні насоси.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонтів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.