Інструкція для посади "Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником акумуляторних батарей 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови акумуляторних батарей;
      - порядок компонування арматури;
      - способи вимірювання опору ізоляції;
      - електричні схеми середньої складності;
      - способи з'єднування, обробляння кінців та приєднання проводів та кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2;
      - правила стропування та переміщення устаткування;
      - будову монтажно-поршневих пістолетів та правила догляду за ними;
      - призначення релейного захисту;
      - принцип дії та схеми максимально-струмового захисту;
      - правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання робіт з монтажу акумуляторних батарей;
      - правила приготування та заливання електроліту;
      - правила заряджання та розряджання акумуляторних батарей;
      - заходи безпеки під час монтажу акумуляторних батарей.

1.4. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час монтажу акумуляторних батарей.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник акумуляторних батарей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. З'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання.

5.2. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож.

5.3. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета.

5.4. Припаювання або обпресовування наконечників до жил кабелів та проводів.

5.5. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій.

5.6. Кріплення конструкцій приклеюванням.

5.7. Монтаж стелажів усіх видів.

5.8. Монтаж та вивіряння акумуляторної шафи.

5.9. Перевіряння акумуляторних батарей на витікання.

5.10. Установлювання свинцевих перемичок.

5.11. Монтаж акумуляторних батарей у шафах.

5.12. Паяння пластин.