* *
Інструкція для посади "Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника з приготування хімреагентів II групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми вузлів розвантаження і приготування реагентів;
      - основні знання про будову устаткування, що обслуговується;
      - склад і властивості реагентів і фільтруючих речовин;
      - основні способи механічного та хімічного очищення води;
      - правила чищення і промивання ємностей і апаратури.

1.4. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує устаткування складу хімічних реагентів і реагентного господарства: банків, бункерів, цистерн, насосів, мішалок і завантажувально-розвантажувальних механізмів (у разі обслуговування устаткування складу реагентів і реагентного господарства з кількістю найменувань реагентів, що застосовуються, більше трьох).

2.2. Гасить вапно в апаратах, готує вапняне молоко, коагулянт, фосфат, гідразингідрат, гідразинсульфат, трилон та інші розчини реагентів згідно з режимною картою.

2.3. Забезпечує безперебійне подавання розчину реагентів на хімводоочищення.

2.4. Здійснює розвантаження концентрованих кислот та лужних розчинів із залізничних цистерн і готує ці розчини.

2.5. Підвозить і підносить хімреагенти і матеріали протягом робочого часу.

2.6. Чистить і промиває баки.

2.7. Змащує підшипники механізмів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник з приготування хімреагентів III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.