Інструкція для посади "Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову й технічні характеристики турбіни та допоміжного устаткування;
      - теплові схеми й технологічний процес виробництва теплової та електричної енергії;
      - принцип дії авторегуляторів, засобів вимірювань, теплових захистів;
      - сигналізації;
      - принципові схеми теплового контролю і автоматики, норми якості пари, води, турбінного масла і конденсату;
      - допустимі відхилення параметрів;
      - техніко-економічні показники роботи турбіни;
      - основи теплотехніки, механіки, електротехніки і водопідготовки.

1.4. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить режим роботи парових турбін відповідно до заданого графіка навантаження із центрального теплового щита керування, експлуатаційне обслуговування парових турбін і забезпечує їхню безперебійну і економічну роботу (Конденсаційна турбіна до 10 тис.кВт; турбіна з промисловим і теплофікаційним відбором до 7 тис.кВт; протитискова турбіна до 25 тис.кВт).

2.2. Здійснює пуск, зупинку, опресування, випробування устаткування і перемикання в теплових схемах турбін.

2.3. Веде контроль за показаннями засобів вимірювань, роботою автоматичних регуляторів і сигналізації, ліквідує аварійні ситуації.

2.4. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення.

2.5. Виводить устаткування в ремонт.

2.6. Керує підлеглими робітниками.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами III група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.