Інструкція для посади "Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи ізолювальником з термоізоляції 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовлення ізоляційних виробів (у тому числі з пінопоропласту) і деталей покриття з металу, дубльованого матеріалу та матеріалу на основі синтетичних і природних полімерів;
      - рецепти та склади бітумних мастик і розчинів, а також клеючих речовин;
      - способи виконання заміру на місці, розмітки та розкрою металевих картин;
      - способи виконання ізоляційних робіт із застосуванням машин і механізмів;
      - способи розкрою та виготовлення шаблонів і складних виробів.

1.4. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного устаткування.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник з термоізоляції 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ізолювання гарячих поверхонь.

5.2. Ізолювання поштучними виробами та мастиками фланцевих з'єднань, вентелів, гладких сферичних і конічних поверхонь й устаткування, оброблення ізоляції.

5.3. Ізолювання поверхонь гофрованою алюмінієвою фольгою.

5.4. Обробляння торців ізоляції.

5.5. Ізолювання азбестовими матрацами криволінійних поверхонь.

5.6. Виготовляння шаблонів для різання виробів.

5.7. Знімання розмірів металопокриття на місці.

5.8. Розкроювання та заготовляння картин.

5.9. Складання картин і монтаж металопокриття складної конфігурації.

5.10. Улаштовування температурних швів та обробляння ізоляції у місцях її з'єднання з нерухомими опорами та частинами устаткування.

5.11. Ізолювання топкової та циліндричної частин котлів і сухопарників.

5.12. Покривання ізоляції поверхонь складної конфігурації дубльованими матеріалами, матеріалами на основі синтетичних і природних полімерів та мінеральних матеріалів.

5.13. Нанесення ізоляції методом напилення та заливки.

5.14. Ізолювання холодних поверхонь.

5.15. Виготовляння шаблонів для різання сегментів з ізоляційних плит.

5.16. Улаштовування ізоляційного покриття з блоків великого розміру та оболонок.

5.17. Нанесення штукатурного покриття на ізоляцію за допомогою транспортно-ізоляційної машини (ТІМ).

5.18. Ізолювання фасонних частин пробковою плиткою.

5.19. Багатошарове ізолювання холодильних камер і лабораторних приміщень.

5.20. Ізолювання фланцевих з'єднань трубопроводів азбестовими матрацами з виготовленням їх на місці ізолювання.

5.21. Замірювання товщини шару та рівномірності захльостування ізоляційного покриття нафтогазопроводів в процесі механізованого способу робіт.