Інструкція для посади "Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи ізолювальником з термоізоляції 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні властивості ізоляційних матеріалів і покриття ізоляції з листової сталі, алюмінієвих сплавів, пластмаси й склопластику;
      - способи виконання простої ізоляції;
      - способи кріплення захисного покриття для теплової ізоляції з металевих, дубльованих матеріалів, матеріалів на основі синтетичних і природних полімерів, мінеральних матеріалів на прямих ділянках трубопроводів і циліндричних поверхнях;
      - способи та режим приготування бітумних мастик і ґрунтовок;
      - властивості матеріалів, що застосовуються для ізоляції трубопроводів з температурою теплоносія до +300° С;
      - властивості матеріалів, що застосовуються для протипожежної ізоляції захисних конструкцій;
      - правила роботи у діючих цехах;
      - властивості матеріалів, що застосовуються для ізоляції холодильних установок з температурою холодоносія до -50° С;
      - властивості матеріалів для ізоляції стін і перекриття холодильних камер;
      - вимоги до якості ізоляції.

1.4. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час термоізолювання конструкцій, трубопроводів і технологічного устаткування.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ізолювальник з термоізоляції 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ізолювання гарячих поверхонь.

5.2. Покривання прямих ділянок, що ізолюються, обгортковим матеріалом або рулонним склопластиком.

5.3. Нанесення та розгладжування рейкою штукатурного шару.

5.4. Монтаж готових деталей покриття з металу, дубльованих матеріалів та матеріалів на основі синтетичних і природних полімерів, мінеральних матеріалів на прямих ділянках трубопроводів та циліндричних поверхнях без підгонки та вирізування.

5.5. Укладання пароізоляційних рулонних матеріалів на стиках.

5.6. Склеювання та гофрування фольги.

5.7. Розкроювання пластмасових матеріалів за заданим розміром.

5.8. Сушіння виробів з термоізоляційних мастик і розчинів.

5.9. Виготовляння ізоляційних виробів з блоків міпори та гофрованої алюмінієвої фольги.

5.10. Ізолювання трубопроводів азбокартоном, азбопапером, азбошнуром та азбестовою тканиною.

5.11. Ізолювання трубопроводів з температурою теплоносія до +300o С.

5.12. Ізолювання поверхонь матами з мінеральної та скляної вати прошивними та на синтетичній в'язці, мінераловатними напівциліндрами, напівциліндрами та плитами формованого виготовлення.

5.13. Виготовляння опорних кілець усіх видів, крім сталевих.

5.14. Обгортання рулонними матеріалами, обклеювання та фарбування ізольованої поверхні.

5.15. Установлювання бандажів та опорних кілець усіх видів.

5.16. Виготовляння мінераловатних матів на верстатах.

5.17. Очищання поверхонь, що ізолюються, механізованим способом.

5.18. Ізолювання холодних поверхонь.

5.19. Приготування бітумних і пекових мастик.

5.20. Улаштовування каркасу з дроту або сітки.

5.21. Виготовляння термоізоляційних блоків та обклеювання плит.

5.22. Припасовування поштучних ізоляційних виробів і блоків.

5.23. Покривання бітумною мастикою горизонтальних плоских поверхонь та обклеювання їх рулонними матеріалами та матами.

5.24. Обгортання трубопроводів папером, гідроізолом та іншими ізоляційними матеріалами.

5.25. Ізолювання перекриття зверху термоізоляційними плитами.

5.26. Покривання поверхні праймером з його приготуванням.