* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з експлуатації протиаварійної автоматики I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - збірку директивних матеріалів з експлуатації енергосистем (електрична частина. Розділ 3);
      - Правила влаштування електроустановок (Розділ 3);
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила безпечної експлуатації електроустановок і протипожежної безпеки під час експлуатації електроустановок;
      - правила технічного обслуговування пристроїв релейного захисту, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і ліній електропередачі;
      - керівні вказівки з протиаварійної автоматики;
      - технічні характеристики основного устаткування електричних мереж, теплових електричних станцій, гідроелектростанцій, що беруть участь у протиаварійному керуванні потужністю;
      - принципи організації комплексів протиаварійної автоматики об'єднаної енергосистеми України;
      - технічні характеристики застосовуваних пристроїв протиаварійної автоматики;
      - Інструкцію з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України;
      - експлуатаційні та протиаварійні керівні документи та інформаційні листи енергокомпаній і Національної енергетичної компанії "Укренерго", що стосуються протиаварійної автоматики;
      - вказівки з організації робіт на панелях і в колах релейного захисту та автоматики;
      - автоматику протиаварійного керування на електричних станціях і підстанціях;
      - типове положення про служби релейного захисту й автоматики та положення про службу релейного захисту й автоматики за місцем роботи;
      - виробничі інструкції підприємства або організації (у частині експлуатації пристроїв протиаварійної автоматики);
      - інструкції з обліку та оцінки роботи релейного захисту і автоматики енергокомпаній.

1.4. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації підвищення рівня експлуатації і вдосконалення технічних засобів протиаварійної автоматики (ПА), що забезпечують надійність паралельної роботи об'єднаної енергосистеми України з енергосистемами суміжних держав.

2.2. Оптимізує використання програмних і технічних засобів, закріплених за ним, бере участь в організації автоматизації робочого місця інженера сектора ПА.

2.3. Аналізує проектну документацію з протиаварійної автоматики, бере участь у розробленні і зміні структурних і принципових проектних схем.

2.4. Вибирає принципи і типи пристроїв ПА на підвідомчих підприємствах з метою забезпечення надійної, стійкої та економічної роботи енергосистеми, вимкнення пошкодженого устаткування, локалізації аварій і сигналізації порушень нормального режиму, підвищення надійності електропостачання відповідальних споживачів.

2.5. Бере участь у виборі і перегляді уставок протиаварійної автоматики.

2.6. Здійснює оперативно-технічне керівництво служби РЗА підпорядкованих підприємств у частині впровадження, вдосконалення та експлуатації пристроїв ПА.

2.7. Контролює відповідність заданих схем, уставок і характеристик пристроїв протиаварійної автоматики до схем первинних з'єднань і режимів роботи об'єднання.

2.8. Контролює відповідність виконавчих схем до заданих уставок та характеристик.

2.9. Забезпечує узгодження виконавчих схем ПА підпорядкованих зон електричної мережі.

2.10. Бере участь у розробленні і перегляді інструкцій та оперативних вказівок чергового диспетчера з обслуговування пристроїв протиаварійної автоматики та високочастотних каналів.

2.11. Бере участь у складанні і періодичному перегляді переліку пристроїв протиаварійної автоматики і високочастотних каналів, що знаходяться в управлінні і веденні чергового диспетчера.

2.12. Рецензує і підготовляє для узгодження пускові схеми й передбачений у них обсяг пристроїв ПА.

2.13. Готує програми післяаварійних перевірок пристроїв ПА.

2.14. Бере участь у розгляді оперативних заявок, оперативних програм уведення нових об'єктів, програм випробовування комплексів протиаварійної автоматики, оперативних програм з вимкнення-ввімкнення первинного устаткування.

2.15. Здійснює оперативно-технічний контроль за роботою засобів ПА підпорядкованих енергосистем (енергокомпаній).

2.16. Бере участь у розробленні системи інформаційного забезпечення диспетчера інструктивними матеріалами, оперативними вказівками й довідковими даними з протиаварійної автоматики енергосистеми.

2.17. Забезпечує вчасне видавання завдань з ПА в енергосистеми (компанії, підприємства) і контролює виконання цих завдань.

2.18. Несе відповідальність за повноту завдання і правильність прийнятих рішень.

2.19. Проводить своєчасний і ретельний аналіз випадків неправильної роботи протиаварійної автоматики в підпорядкованій зоні.

2.20. Бере участь у комісіях з розслідування роботи протиаварійної автоматики в електричних мережах і на генеруючих об'єктах об'єднаної енергосистеми України.

2.21. Бере участь у розробленні і забезпечує впровадження заходів, що унеможливлюють повторні відмови й неправильні дії протиаварійної автоматики.

2.22. Бере участь у підготовці інформаційних листів.

2.23. Забезпечує складання і вчасне погодження графіків технічного обслуговування пристроїв протиаварійної автоматики з урахуванням взаємопогодження з енергокомпаніями і з графіком ремонтів устаткування.

2.24. Контролює вчасне виконання графіків перевірок.

2.25. Бере участь у розробленні, розгляді програм випробувань комплексів протиаварійної автоматики і у випробовуванні проходження команд по високочастотних каналах.

2.26. Бере участь в організації і проведенні цих випробувань.

2.27. Організовує і проводить випробування нових пристроїв ПА.

2.28. Контролює виконання завдань, інформаційних і директивних матеріалів з протиаварійної автоматики в підпорядкованих енергокомпаніях.

2.29. Бере участь у підготовці технічних умов на розроблення нових і модернізацію існуючих пристроїв протиаварійної автоматики.

2.30. Проводить постійний облік, аналіз і прогнозування дій пристроїв ПА на закріплених підприємствах, готує опис неправильних дій пристроїв ПА і розробляє заходи для їх усунення.

2.31. Бере участь у роботі комісій з перевірки роботи служб релейного захисту і автоматики енергокомпаній, розробляє методичні вказівки з укладання інструкцій для оперативного персоналу з обслуговування пристроїв ПА на підвідомчих підприємствах.

2.32. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.33. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з експлуатації протиаварійної автоматики несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.