Інструкція для посади "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником силових мереж та устаткування 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови електроустаткування, що монтується;
      - способи вимірювання опору ізоляції;
      - електричні схеми середньої складності;
      - способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2;
      - способи маркування сталевих і пластмасових труб, кабелів і відводів;
      - правила стропування та переміщання устаткування;
      - будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову монтажно-поршневих пістолетів і правила догляду за ними;
      - способи монтажу розподільних пристроїв;
      - основні вузли та деталі трансформаторів;
      - правила комплектації матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах.

1.4. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу силових мереж і електроустаткування.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. З'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання.

5.2. Установлювання захисних пристроїв кожухів і загорож.

5.3. Маркування прокладених труб, кабелів і відводів.

5.4. Кріплення конструкцій і апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета.

5.5. Обпресування наконечників у вибуховій камері.

5.6. Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів.

5.7. Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги.

5.8. Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій.

5.9. Кріплення конструкцій приклеюванням.

5.10. Установлювання конструкцій для тросових проводок.

5.11. Прокладання сталевих і пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах і колонах.

5.12. Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних профілів.

5.13. Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах і на інженерних спорудах.

5.14. Установлювання за готовою розміткою ввідних і розподільних ящиків, щитків, світлофорів, реостатів, регуляторів, контролерів, дорожніх і кінцевих вимикачів, ящиків опору, ящиків із низьковольтною апаратурою, ввідних і відгалужувальних коробок для закритих розподільних шинопроводів та іншого аналогічного устаткування масою до 50 кг.

5.15. Заливання устаткування маслом і спускання масла.

5.16. Установлювання тролетримачів і клиць.

5.17. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування, кабелів і проводів.