• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником-налагоджувальником 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та принцип дії складних видів релейного захисту;
      - методи налагоджування складних видів захисту;
      - будову високовольтних випробувальних установок і апаратури для відшукування місць пошкодження в кабелях;
      - методи високовольтного випробування і відшукування місць пошкодження в кабелях;
      - основи автоматики та напівпровідникової техніки;
      - методи налагоджування електроприводів змінного струму з елементами автоматики та напівпровідникової техніки;
      - характеристики машин постійного струму;
      - методи налагоджування електроприводів постійного струму з релейно-контактною схемою керування та елементами автоматики;
      - захисні заходи електробезпеки.

1.4. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує об'єкти електропостачання, які розраховані на напругу до 10 кВ, зі складними видами релейного захисту в промисловому та цивільному будівництві.

2.2. Налагоджує електроприводи змінного струму, які розраховані на напругу до 10 кВ, з елементами автоматики, електроприводів постійного струму з релейно-контактною схемою керування та регулювання.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник – налагоджувальник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Більш складні пусконалагоджувальні роботи виконуються працівниками, які мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр).

6. Приклади робіт

6.1. Налагоджування фідерів, розрахованих на напругу до 10 кВ, з направленим захистом, диференціальним захистом силових трансформаторів і двигунів.

6.2. Налагоджування електропривода з асинхронним електродвигуном (короткозамкнутим або фазним ротором) та елементами автоматики.

6.3. Налагоджування електропривода постійного струму з безпосереднім живленням від мережі та регулюванням функції часу або струму.

6.4. Налагоджування диспетчерського керування та сигналізації об'єктів електропостачання та потоково-транспортних систем.

6.5. Налагоджування систем оперативного постійного струму (зарядні агрегати, акумуляторні батареї).

6.6. Налагоджування перетворювальних агрегатів машинних і напівпровідникових нерегульованих потужностей до 500 кВт.

6.7. Перевірка та настроювання особливо складного устаткування, апаратів релейного захисту.