Інструкція для посади "Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вишкомонтажника-зварника 5 розряду - не менше 1 року. Повинен мати посвідчення зварника. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію електро- і газозварювальних робіт, види термічного оброблення зварних з'єднань, основи з металографії зварних швів;
      - види оброблень під зварювання і вплив погодних умов на якість зварних швів;
      - види корозії;
      - фактори, які її викликають, і методи захисту;
      - існуючі схеми розміщення і обв'язки бурового і силового обладнання;
      - методи випробування вантажонесучих конструкцій в умовах бурової;
      - технологію монтажних і демонтажних робіт під час спорудження бурових установок.

1.4. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує електро- і газозварювальні роботи в усіх просторових положеннях зварного шва під час монтажу та демонтажу технологічних ліній бурової установки, що працюють під великим тиском і в умовах сильних вібрацій (маніфольди, стояки), відповідальних вузлів вишки, що працюють в умовах великих динамічних навантажень, газомагістральних трубопроводів для силових приводів бурових установок, трубопроводів і маніфольдів тиском понад 15 МПа (150 кгс/кв.см), корпусів важких дизельних двигунів, повітрозбірників.

2.2. Виконує монтажні і демонтажні роботи під час спорудження бурової установки.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вишкомонтажник-зварник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.