Інструкція для посади "Кислототривник-вініпластник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кислототривник-вініпластник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи кислототривником-вініпластником 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми складання частин і деталей виробів з конструкційних пластмас;
      - типи рознімних з'єднань вініпластових труб;
      - способи розкрою конічних і циліндричних деталей та апаратури;
      - способи штампування та пресування деталей з конструкційних пластмас;
      - способи зміцнення конструкційних пластмас;
      - будову полімеризаційних камер і режими полімеризації обкладальних полімерних матеріалів після зміцнення;
      - способи обкладання поверхонь з конфігурацією середньої складності вініпластом, азбовінілом, фаолітом та полівініловим пластикатом;
      - будову поршневих монтажних пістолетів та правила користування ними.

1.4. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує кислототривкі роботи середньої складності під час застосування вініпласту, поліхлорвінілу, поліетилену та інших конструкційних пластмас.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кислототривник-вініпластник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розмічання та розкроювання деталей з конфігурацією середньої складності.

5.2. Зварювання вініпласту з пластикатом.

5.3. Зміцнення конструкційними обкладальними полімерними матеріалами.

5.4. Припасовування та збирання частин і деталей виробів з конструкційних пластмас.

5.5. Обкладання вініпластом, азбовінілом, фаолітом та поліхлорвініловим пластиком поверхонь з конфігурацією середньої складності.

5.6. Зварювання в усіх положеннях виробів середньої складності з конструкційних пластмас.

5.7. Штампування виробів і деталей з конструкційних пластмас.

5.8. Установлювання рознімних з'єднань вініпластових труб.

5.9. Установлювання вініпластових вкладишів у каркас.

5.10. Виготовляння та складання з вогкого фаоліту фасонних частин трубопроводів.

5.11. Полімеризація під час зміцнення обкладальними матеріалами за заданим режимом.