Інструкція для посади "Начальник відділу з реклами", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з реклами" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо організації рекламування, репертуарного планування, кінообслуговування населення;
      - основні принципи, форми і методи формування репертуару, рекламування, просування кінофільмів, інтенсивності використання фільмокопій;
      - діючий фільмофонд;
      - основи теорії і історії кіномистецтва;
      - розташування кіновидовищних підприємств;
      - технічні засоби пошуку, опрацювання, збереження, поновлення і передавання інформації;
      - організацію довідково-інформаційного фонду;
      - порядок підготовки інформаційних матеріалів до видання і основи редакційно-видавничої роботи;
      - передовий національний досвід у галузі рекламування і репертуарного планування;
      - основи економіки, організації виробництва і управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу з реклами призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з реклами підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з реклами керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з реклами під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує забезпечення кінотеатрів, дирекції кіномережі, а також всіх зацікавлених підприємств і відомств інформацією про національні та світові кінофільми.

2.2. Забезпечує рекламно-інформаційне обслуговування фестивалів, тематичних показів, тижнів і днів кіно, а також інших масових заходів, які проходять в кіномережі.

2.3. Організовує випуск спеціальних видань з кінопродукції: інформаційно-рекламних збірників, художніх плакатів, афіш, буклетів, листівок, фоторепродукцій, каталогів, проспектів тощо.

2.4. Контролює своєчасне і правильне застосування друкованої реклами кінотеатрами, дирекцією кіномережі.

2.5. Забезпечує підготовку і контролює якість уніфікованих стендів і панно, інформаційних матеріалів для преси, радіо, телебачення, кіновидовищних підприємств.

2.6. Організовує інформаційні сеанси попереднього перегляду кінофільмів для репертуарної ради, директорів кінотеатрів, дирекцій кіномережі і громадськості міста (району).

2.7. Розроблює і запроваджує прогресивні форми і методи рекламування кінофільмів, репертуарного планування, просування кінофільмів, підвищення інтенсивності використання фільмокопій.

2.8. Надає методичну допомогу з питань інформації, реклами, репертуарного планування, просування кінофільмів, інтенсивності використання фільмокопій.

2.9. Здійснює систематичний контроль за використанням інформаційних матеріалів, за дотриманням репертуарних планів і графіків просування кінофільмів.

2.10. Організовує приймання, реєстрацію, систематизацію, збереження і видавання рекламно-інформаційних видань і матеріалів.

2.11. Керує розробленням місячних (декадних, тижневих) репертуарних планів кінотеатрів.

2.12. Організовує роботу щодо створення у фільмофонді стійкого повноцінного резерву нових кінофільмів.

2.13. Формує за заявками програми дитячих кіносеансів, кінофільмів минулих років, науково-популярних, документальних.

2.14. Удосконалює методику кільцевого фільмопостачання сільським кіноустановкам.

2.15. Керує працівниками відділу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з реклами має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з реклами має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з реклами має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з реклами має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з реклами має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з реклами має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з реклами має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з реклами має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з реклами має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з реклами несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з реклами несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з реклами несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з реклами несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з реклами несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з реклами несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з реклами несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.