Інструкція для посади "Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією механіка з обслуговування знімальної апаратури 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи техніки кінозйомки;
      - основи технології фільмовиробництва;
      - основи кінооптики;
      - властивості кіноматеріалів;
      - причини виникнення і способи усунення найпростіших неполадок, що виникають у процесі зйомок;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує на знімальному майданчику знімальну апаратуру різних типів (синхронну, павільйонну, натурну, стаціонарну).

2.2. Приймає знімальну апаратуру і приладдя до неї, включаючи оптику для нормального варіанта з визначенням технічного стану.

2.3. Монтує апаратуру на знімальному майданчику.

2.4. Заряджає, підключає камери.

2.5. Перевіряє правильність напряму ходу роботи блокувальних пристроїв і контрольних приладів камер.

2.6. Перевіряє стан плівки на відсутність дефектів.

2.7. Балансує операторські крани (середні і малі) з апаратом і людьми, працює на них.

2.8. Управляє операторськими механізмами на зйомках (виконує панорамний рух).

2.9. Здійснює профілактику обладнання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік з обслуговування знімальної апаратури 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.