Інструкція для посади "Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією електромонтера тягової підстанції 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричну і монтажну схему електрообладнання підстанцій, найменування і призначення електрообладнання;
      - розподільчі пристрої, основні види кріпильних деталей, арматури, марки проводів і кабелів, які використовуються на підстанціях;
      - основний електричний інструмент;
      - основні поняття з електроніки.

1.4. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає та складає електродвигуни, насоси, вимикачі, контактори та іншу апаратуру тягової підстанції.

2.2. Здійснює фільтрування та взяття проб мастила.

2.3. Перебирає дугогасильні камери швидкодіючих автоматів з виготовленням азбоцементних перегородок.

2.4. Здійснює монтаж електричного освітлення на підстанції.

2.5. Армує ізолятори.

2.6. Заготовляє і згинає шини, спуски, перемички.

2.7. З'єднує, окінцьовує, паяє та приєднує проводи і кабелі.

2.8. Фарбує шини, фланці, ізолятори, кабелі, металеві конструкції корпусів вимикачів, камери розподільчих пристроїв.

2.9. Перевіряє стан заземлюючих пристроїв, вимірює опір ізоляції мегометром.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер тягової підстанції 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.