* *
Інструкція для посади "Апаратник конверсії 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник конверсії 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - суть технологічного процесу конверсії і схему виробництва;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - будову, принцип роботи та правила обслуговування основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - правила відбору проб;
      - фізико-хімічні властивості газу, розчину солей, кислот, лугів;
      - фізико-хімічні основи.

1.4. Апаратник конверсії 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник конверсії 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник конверсії 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник конверсії 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес конверсії під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Приймає газ або розчин, провадить насичення парами, змішує компоненти, провадить конверсію при високій або середній температурі.

2.3. Керує роботою насосів живильної води.

2.4. Контролює та регулює подавання пари, газу, кисню, киснево повітряної суміші, води, температуру газу, тиск, концентрацію лугів, рівень газу в газгольдері, лугів в реакторі та інших показників процесу за показаннями контрольно-вимірювальних прилади, результатами хімічних аналізів, які провадяться, та візуально.

2.5. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.6. Веде облік сировини та напівпродуктів.

2.7. Відбирає проби та провадить аналізи.

2.8. Веде записи у виробничому журналі.

2.9. Обслуговує конвертори, реактори, котли-утилізатори, змішувачі, насоси, комунікації та інше устаткування.

2.10. Бере участь у пуску та зупинці устаткування, яке обслуговується.

2.11. Готує устаткування до ремонту.

2.12. Виконує простий ремонт устаткування.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник конверсії 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник конверсії 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник конверсії 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник конверсії 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник конверсії 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник конверсії 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник конверсії 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник конверсії 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник конверсії 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник конверсії 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник конверсії 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник конверсії 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник конверсії 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник конверсії 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник конверсії 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник конверсії 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.