Інструкція для посади "Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів і грунтонасосних установок та електрослюсарем з ремонту електричних машин 5 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 4. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики установок агрегатів і механізмів, якими керує;
      - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
      - правила й інструкції з експлуатації, монтажу і демонтажу, технічного обслуговування і ремонту електричних агрегатів і механізмів;
      - технічні вимоги до якості робіт;
      - режими змащування;
      - норми витрат електроенергії та мастильних матеріалів і способи їх економії;
      - слюсарну та електротехнічну справу.

1.4. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує електричним устаткуванням землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок під час розробляння грунту землесосними снарядами та грунтонасосними установками у ході днопоглиблювальних робіт; спорудження насипів та дамб, вимивання котлованів, каналів, бюветів; намивання площ, добування піску тощо.

2.2. Виконує щозмінне технічне обслуговування електричного устаткування установок, снарядів, агрегатів та механізмів, бере участь у їх плановому запобіжному ремонті.

2.3. Керує електричним устаткуванням землесосних снарядів та грунтонасосних установок з водопродуктивністю від 3000 до 4000 м3/год.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та грунтонасосних установок 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.