* *
Інструкція для посади "Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією апаратника вуглезбагачення 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи автоматизації технології процесів збагачення вугілля (шламів);
      - будову, конструктивні особливості, технічні характеристики й режими роботи відсаджувальних, флотаційних та пневматичних машин, мийних жолобів, вуглемийних комбайнів, сепараторів, грохотів, концентраційних столів та допоміжного обладнання;
      - правила пуску та зупинки обслуговуваного обладнання;
      - технологію збагачення вугілля, виробництво вугільного гранульованого порошку;
      - схему ланцюга збагачувального обладнання;
      - принцип відсаджування, розшарування вугілля у збагачувальних машинах;
      - класифікацію та збагачуваність вугілля;
      - схему руху вугілля, продуктів збагачення та шламу;
      - порядок керування механізмами;
      - принцип дії запобіжних і гальмових пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів;
      - питоме навантаження для вихідного вугілля;
      - виробничі норми виходу кінцевих продуктів збагачення та вимоги до їх якості;
      - обладнання та способи регенерації магнетитової суспензії, властивості реагентів;
      - правила зберігання й поводження з реагентами;
      - фізико-хімічні основи процесів збагачення вугільних штамів флотацією;
      - інструкцію з відбору, оброблення (розшарування) проб продуктів збагачення;
      - принцип роботи, особливості та способи пуску, зупинки системи автоматичного контролю й регулювання;
      - методи оцінки перебігу технологічного процесу заданими системи автоматичного контролю, хімічного аналізу та введення коректури в установки регуляторів;
      - особливості ведення технологічного процесу в режимі дистанційного й ручного керування;
      - систему сигналізації;
      - систему змащування та вимоги до змащувальних матеріалів;
      - способи виявлення та усунення неполадок у роботі машин і механізмів;
      - електрослюсарну справу.

1.4. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічні процеси збагачення вугілля: відсаджування, флотацію, сепарацію на відсаджувальних, флотаційних машинах, сепараторах, мийних комбайнах та жолобах, концентраційних столах, збагачувальних циклонах у режимі дистанційного або ручного керування.

2.2. Здійснює сепарацію вугільного гранульованого порошку в аерофонтанувальних та відцентрових сепараторах, контролює і регулює процеси за даними технічного та експрес-аналізу рядового вугілля й продуктів збагачення, оборотної води та суспензії.

2.3. Проводить експрес-аналіз розшаровування відібраних проб рядового вугілля та продуктів збагачення.

2.4. Виконує обслуговування збагачувального обладнання, живильників, дозувальних пристроїв та реагентопроводів; пуск та зупинку обладнання і систем автоматичного контролю й регулювання, періодичний контроль їх роботи відповідно до затвердженої технологічної інструкції.

2.5. Виконує та усуває неполадки в роботі обслуговуваних апаратів, машин і бере участь у їх ремонті.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник вуглезбагачення 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування концентраційних столів.