* *
Інструкція для посади "Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією автоматника на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи однотипних пружинонавивальних і вузлов'язальних автоматів, токарних і спеціальних верстатів;
      - назву, призначення та умови використання спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювального інструменту для навивання, вальцювання, правки та згинання пружин;
      - способи та прийоми правки, розводки, осадки та підгонки пружин;
      - види пружинних марок сталі;
      - технічні умови на виготовлення та випробування пружин.

1.4. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Навиває пружини в холодному стані із сталі різних марок та кольорових металів різного перерізу на налагоджених пружинонавивальних автоматах з діаметром прутка понад 5 мм та пружин циліндричної форми на спеціальних верстатах з діаметром прутка понад 2 до 5 мм.

2.2. Навиває пружини конічної, фігурної та іншої складної форми на спеціальних верстатах з діаметром прутка до 2 мм.

2.3. Навиває оболонки сальників на спеціальних верстатах і самостійно налагоджує ці верстати.

2.4. Обсікає кінці пружин.

2.5. Править і розводить пружини.

2.6. Осаджує пружини до визначеного розміру на пресах.

2.7. Заправляє пружини у вузлов'язальний автомат для ув'язування вузла.

2.8. Здійснює контроль за правильним в'язанням пружин.

2.9. Виконує ручну доводку загартованих пружин під кутник та площину.

2.10. Намотує спіралі пружин безперервного плетіння на котушки.

2.11. Випробовує пружини на контрольно-вимірювальних приладах згідно з технічними умовами.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.