Інструкція для посади "Ланцюговиробник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ланцюговиробник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ланцюговиробника 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову кривошипних, фрикційних та гідравлічних пресів, електронагрівальних згинальних автоматів різних типів, автоматичних ліній;
      - способи налагодження автомата;
      - будову спеціальних пристроїв та контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Ланцюговиробник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ланцюговиробник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ланцюговиробник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ланцюговиробник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Згинає на кривошипних, фрикційних та гідравлічних пресах потужністю понад 175 т півкільця ланцюгів у гарячому та холодному стані, на автоматичних лініях і на електронагрівальних автоматах півкільця ланцюгів в гарячому стані із вуглецевих та легованих марок сталі.

2.2. Налагоджує автомати на автоматичну подачу заготовок для нагрівання та згинання.

2.3. Визначає температуру нагрівання заготовок дослідним шляхом.

2.4. Усуває причини, що викликають розладнання автомата.

2.5. Бере участь в поточному ремонті автомата.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ланцюговиробник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ланцюговиробник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ланцюговиробник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ланцюговиробник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ланцюговиробник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ланцюговиробник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ланцюговиробник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ланцюговиробник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ланцюговиробник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ланцюговиробник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ланцюговиробник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ланцюговиробник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ланцюговиробник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ланцюговиробник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ланцюговиробник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ланцюговиробник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.