* *
Інструкція для посади "Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вальцювальника сировини та напівфабрикатів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до сировини, яка вальцюється;
      - способи встановлення зазору між валками;
      - технологічні вимоги до продукту;
      - правила експлуатації вальцювальних машин.

1.4. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес вальцювання для одержання однорідної маси затяжних сортів тіста, пелюсток олійного сім'я, шоколадної і сиркової маси, крупки, начинок і т.ін на вальцювальних машинах різних конструкцій, які мають до 4-х валків.

2.2. Подає сировину до вальцювальних машин.

2.3. Розподіляє сировину по ширині валу.

2.4. Спостерігає за якістю продукту за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і органолептично.

2.5. Обслуговує вальцювальні або розтираючі машини і устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.