* *
Інструкція для посади "Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - назви, призначення і правила поводження з геодезичними та маркшейдерськими приладами, вимірювальними інструментами і правила догляду за ними;
      - маркшейдерські та геодезичні знаки й правила їх установленням основні поняття про рельєф місцевості;
      - розташування і призначення гірничих виробок;
      - найпростіші маркшейдерські плани;
      - систему сигналізації;
      - порядок зберігання, видавання і приймання інструментів і приладів.

1.4. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи під керівництвом маркшейдера під час знімання, нівелювання, вимірювання, замірах під час проведення гірничих виробок, будівництва шахтових стовбурів, під час спорудження об'єктів шахтової поверхні, споруд спеціального призначення.

2.2. Проміряє відстані.

2.3. Встановлює рейки, тички, штативи та виски.

2.4. Освітлює лінії виска і позначок нівелірної рейки.

2.5. Очищає, протирає, переносить, установлює геодезичні та маркшейдерські інструменти і прилади.

2.6. Закріплює репери і маркшейдерські пункти.

2.7. Бере участь в оформленні документації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гірник на маркшейдерських роботах 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.