Інструкція для посади "Машиніст брикетного преса 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст брикетного преса 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста брикетного преса 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології брикетування;
      - властивості вихідних для брикетування матеріалів і сировини;
      - будову, режим роботи та правила експлуатації пресів, парових машин (двигунів);
      - принцип дії, режим роботи, систему керування автоматизованої вальцьової установки та допоміжного обладнання пресового цеху;
      - склад технологічної сировини, застосовуваної під час пресування сухим і мокрим способами;
      - розрахунок усадки шихти;
      - правила розігрівання, пуску та обслуговування пресів та парової машини під час роботи, правила керування механізмами та принцип роботи запобіжних пристроїв і засобів вимірювань;
      - порядок збирання й встановлення матриць;
      - схеми енергопостачання, подання пари й води на обігрівання та охолодження преса, систему обезпилювання;
      - основи електроніки, теплотехніки, електротехніки;
      - слюсарну справу.

1.4. Машиніст брикетного преса 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст брикетного преса 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст брикетного преса 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст брикетного преса 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює пресування вугілля, шихти та інших вихідних для брикетування матеріалів і сировини на вальцьових пресах та штемпельних пресах із електроприводом, регулювання режиму пресування.

2.2. Спостерігає за роботою пресів та виходом брикету або напівбрикету, системою вентиляції, температурним режимом.

2.3. Проводить підготовку шихти та охолодних лотків (жолобів) до прийняття готових брикетів і напівбрикетів; переведення преса на пресування сухим способом; обслуговування обладнання пресового цеху; спостерігає за показаннями засобів вимірювань, системами обезпилювання, охолодження, обігрівання пресової головки та системою транспортерів; здійснює контроль за якістю продукції, що випускається; підготовку пресів до роботи, пуск та зупинку їх; прийняття пресів після встановлення формувальних деталей (матриць).

2.4. Виявляє та усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст брикетного преса 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст брикетного преса 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст брикетного преса 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст брикетного преса 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст брикетного преса 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст брикетного преса 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст брикетного преса 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст брикетного преса 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі пресування вугілля на штемпельних пресах із паровим двигуном.

5.2. У разі виконання робіт під керівництвом машиніста брикетного преса вищої кваліфікації тарифікація проводиться на один розряд нижче.