Інструкція для посади "Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом технологічно суміжної чи спорідненої будівельної машини та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики навантажувача;
      - правила та інструкції з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту навантажувача;
      - правила навантажування сипких будівельних матеріалів у транспортні засоби;
      - правила та способи виконання робіт за технологією, вимоги до їх якості;
      - причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин;
      - правила дорожнього руху;
      - основи роботи з комп'ютером;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує одноковшовим навантажувачем іноземного виробництва з програмним забезпеченням з місткістю ковша до 4 м3 та потужністю двигуна до 198 кВт під час навантажування у транспортні засоби сипких будівельних матеріалів (щебеню, чорного щебеню, піску, гравію тощо), їх складування та транспортування.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням технології виконання робіт та якості робіт із застосуванням комп'ютерної програми.

2.3. Здійснює експлуатацію, щозмінний огляд, технічне обслуговування машини та її робочих органів, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.4. Заправляє машину паливними та мастильними матеріалами.

2.5. Очищає машину від налиплої грязі.

2.6. Виявляє та усуває невеликі несправності у роботі навантажувальної машини.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст-оператор навантажувальної машини 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.