* *
Інструкція для посади "Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Лікувальна фізкультура і спортивна медицина" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я, нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - основи права в медицині;
      - організацію спортивної медицини і лікувальної фізкультури;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря з лікувальної фізкультури і спортивної медицини;
      - клінічну симптоматику основних захворювань, при яких застосовують методи відновлювального лікування;
      - показники функціонального і фізичного стану організму в нормі, при основних захворюваннях;
      - вплив фізичних навантажень на основні системи життєзабезпечення у віковому аспекті;
      - критерії інтенсивності фізичних навантажень;
      - загальні та спеціальні методи тестування в спортивній практиці;
      - медичні показання і протипоказання до занять фізичною культурою і спортом усіх вікових груп;
      - принципи розподілу осіб на медичні групи в залежності від стану здоров'я.;
      - основні механізми дії фізичного тренування на організм;
      - особливості спортивного відбору;
      - сучасні методи профілактики, діагностики, лікування захворювань і травм, що є наслідком нераціонального заняття фізичною культурою і спортом;
      - лікувальні масажі, основи мануальної терапії та акупунктури;
      - східні оздоровчі системи;
      - першу допомогу при невідкладних станах;
      - організацію диспансеризації спортсменів;
      - психотерапевтичні методи регуляції психічного стану спортсмена до і після змагань;
      - гігієну спортивних споруд, фізичних вправ, харчування спортсменів;
      - форми і методи роботи серед населення з пропаганди фізичної культури і спорту;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію спортивної медицини і лікувальної фізкультури.

2.2. Здійснює лікарський контроль за особами, що займаються фізичною культурою і спортом, надає кваліфіковану медичну допомогу при травмах та перенапруженні органів і систем людини, забезпечує відновлювальне лікування при різних патологіях.

2.3. Володіє однією з клінічних спеціальностей (кардіолог, травматолог, невропатолог тощо).

2.4. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.5. Надає консультації і рекомендації особам, що займаються фізкультурою і спортом.

2.6. Працює в тісному контакті з лікарями інших медичних профілів.

2.7. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.8. Планує роботу і проводить аналіз її результатів.

2.9. Проводить профілактичну освітню роботу, пропагує фізкультуру і спорт як складові здорового способу життя.

2.10. Веде лікарську документацію.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень, впроваджує в практику сучасні методи профілактики і лікування.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини вищої кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.