Інструкція для посади "Лікар - судово-психіатричний експерт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар - судово-психіатричний експерт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Судово-медична експертиза" з наступною спеціалізацією із "Судово-психіатричної експертизи". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я;
      - основи права в медицині;
      - права, обов'язки та відповідальність лікаря - судово-психіатричного експерта;
      - організацію психіатричної допомоги населенню, в тому числі швидкої та невідкладної;
      - роботу психоневрологічних та психіатричних диспансерів;
      - соціальну психіатрію та її завдання, реабілітацію та її принципи;
      - кримінально-правові, кримінально-процесуальні аспекти судово-психіатричної експертизи та примусового лікування;
      - методологічні питання психіатрії, взаємозв'язок психіатрії, психології, філософії, юриспруденції;
      - загальну психопатологію;
      - основи дитячої та підліткової психіатрії;
      - експериментально-психологічні, інструментальні та лабораторні методи дослідження;
      - організацію інтенсивної терапії;
      - методи статистичної обробки показників роботи судово-психіатричної експертної комісії;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

1.4. Лікар - судово-психіатричний експерт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар - судово-психіатричний експерт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар - судово-психіатричний експерт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар - судово-психіатричний експерт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію судово-психіатричної експертизи.

2.2. Проводить судово-психіатричну експертизу, організовує роботу і судово-психіатричних експертних комісій.

2.3. Здійснює заходи з профілактики суспільно небезпечних дій психічно хворих.

2.4. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.5. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.6. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар - судово-психіатричний експерт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар - судово-психіатричний експерт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар - судово-психіатричний експерт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар - судово-психіатричний експерт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар - судово-психіатричний експерт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар - судово-психіатричний експерт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар - судово-психіатричний експерт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар - судово-психіатричний експерт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар - судово-психіатричний експерт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар - судово-психіатричний експерт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар - судово-психіатричний експерт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар - судово-психіатричний експерт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар - судово-психіатричний експерт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар - судово-психіатричний експерт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар - судово-психіатричний експерт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар - судово-психіатричний експерт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.